Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού

Η Συνεργασία Ευθύνης διεκδικεί την ψήφο των πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας
Γραμματικού, που περιλαμβάνει το Άνω και το Κάτω Γραμματικό, με τους:

  •  Πετρίδη Σωκράτη
  •  Σαμαρά Άκη
  •  Τσέλιο Γιώργο

Καλή επιτυχία!

Γιάννης Μουράτογλου
Υπ. Δήμαρχος Έδεσσας