Αστική Ανάπτυξη

Έχουν πραγματοποιηθεί εμβληματικές παρεμβάσεις ανάπλασης όχι μόνο στην Έδεσσα,
αλλά και σε πολλές Δημοτικές Κοινότητες. Πολλές από τις παρεμβάσεις έλαβαν
αρχιτεκτονικά βραβεία για την καινοτομία και την υψηλή αισθητική τους.

Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκονται η ενοποίηση του τουριστικού με το εμπορικό κέντροκαι το Open Mall, καθώς και η ανάπλαση της οδού 25 ης Μαρτίου μέχρι τον σιδηροδρομικόσταθμό.Πρόκειται για έργα που δεν αφορούν απλώς αναπλάσεις, αλλά σημαντικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση της αγοράς της πόλης.

Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα με προτεραιότητες το κυκλοφοριακό και την
επίλυση του προβλήματος στάθμευσης, αλλά και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
πεζοδρομήσεων και ασφαλτοστρώσεων στην Έδεσσα και όλους τους οικισμούς. Επίσης,
έχουμε καταθέσει προτάσεις για αναπλάσεις στις γειτονιές, απόδοση χώρων πρασίνου στο
περιαστικό δάσος, αλλά και διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους εμπορικούς
και επιχειρηματικούς φορείς για την τόνωση της αγοράς.